در دوره جدید شهرداری تهران و با کاهش معنی دار درآمدهای این نهاد، مدیرعامل شرکت ساماندهی مشاغل و اصناف تهران تصمیم گرفته اند کسری بودجه خود را با فشار بیشتر به مردم تامین کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، شرکت ساماندهی مشاغل و اصناف تهران در تصمیم عجیبی اقدام به گران کردن نامعقول و نامعمول کرایه زمین کرده است. مدیر این شرکت که در دوره شهرداری محمدعلی افشانی منصوب شده است در اقدامی نامعقول به برخی از اعضای شورای شهر تهران که برای نصب او حمایت هایی کرده بودند، قول داده است درآمد این شرکت را چند برابر کند.

حمیدرضا تحصیلی مدیرعامل شرکت ساماندهی اصناف و مشاغل شهرداری تهران در یکی از اقدامات عجیب خود برای افزایش درآمد این شرکت، اقدام به گران کردن کرایه زمینی کرده است که دکه داران روزنامه و مطبوعات در اختیار دارند و کیوسک خود را روی آن بنا کرده اند.

تحصیلی با افزایش کرایه زمین که ماهانه 200 تا 300 هزار تومان بود، ناگهان مبالغ را تا 2 میلیون تومان افزایش داده است. این در حالی است که مالکیت این کیوسک ها در اختیار شهرداری نیست و کیوسک داران، مالک دکه هایی هستند که خود ساخته اند و تنها باید به شهرداری «کرایه زمین» بدهند. 

تحصیلی درباره نرخ گذاری نامعقولی که احتمال بیکار شدن بیش از 1200 خانوار وابسته به دکه داران را باعث می شود، گفت: این نرخ در سه سطح بر اساس موقعیت جغرافیایی کیوسک‌ها یک میلیون تومان، یک میلیون و پانصد هزار تومان و دو میلیون تومان تعیین شده است، اگر مقرر بود بر اساس نرخ واقعی و آن چه که توسط کارشناسی دادگستری تعیین شده بود بهای خدمات شهری یا اجاره را از کیوسک داران دریافت می‌کردیم رقم بالایی حدود پنج میلیون تومان را باید دریافت می‌کردیم.

شهرداری مجوزی برای افزایش نرخ خدمات ندارد

سخنان عجیب تحصیلی در شرایطی بیان می شود که شهرداری تهران برای افزایش هر یک از ردیف های درآمدی خود و هر یک از خدمات دارای نرخ خود به شهروندان، باید موافقتنامه شورای شهر را اخذ کند که درباره کرایه زمین مربوط به دکه های روزنامه فروشی، هیچ مجوزی از شورای شهر تهران دریافت نکرده است.

این را هم باید در نظر داشت مالکیت دکه داران روی این کیوسک ها به پیش از 40 سال قبل برمی گردد و در اصل علاوه بر مالکیت این دکه ها، کیوسک داران دارای حق کسب و پیشه هستند و می توانند با استناد به این حق، از افزایش نامعقول و 7 برابری کرایه زمین جلوگیری کنند. با این حال، تحصیلی، مدیرعامل شرکت ساماندهی اصناف و مشاغل بی توجه به وضعیت نابسامان اقتصادی و کاهش درآمد اقشار مختلف از جمله کسبه خرده فروش دکه دار، ناگهان نرخ کرایه زمین را افزایش داده است که این مسئله تبعات اقتصادی مهلکی برای زندگی این بخش از جامعه دارد.

پیش از این هم تحصیلی در سخنان عجیبی بیان کرده بود نیروی انتظامی باید درباره تخلفات و جرایمی که در دکه های روزنامه فروشی انجام می شود، تصمیم بگیرد. از جمله تخلفاتی که در خبر مربوط به سخنان او بیان شده بود، "خوابیدن دختران فراری" در کیوسک های روزنامه فروشی است.