شاخص کیفی هوای تهران بر اساس آمار شرکت کنترل کیفیت هوای تهران ،‌ طی 24 ساعت گذشته بر روی عدد 45 قرار داشته و پاک است.

به گزارش خبرگزاری موج،  شاخص کیفی هوای تهران بر اساس آمار شرکت کنترل کیفیت هوای تهران ،‌ طی 24 ساعت گذشته بر روی عدد 45 قرار داشته و پاک است.

همچنین بر اساس این گزارش هم اکنون شاخص کیفیت هوا بر روی عدد 62 قرار دارد و هوای پایتخت اکنون سالم است.

بر اساس آمارهای موجود از ابتدای سال جاری تاکنون تهران 25 روز هوای پاک و 33 روز هوای سالم داشته و هیچ روز آلوده‌ای به ثبت نرسید.

این در حالی است که  سال گذشته تا ۲۵ اردیبهشت فقط هوا 6 روز پاک بود و امسال تداوم هوای پاک و سالم طی سال‌های اخیر بی سابقه بوده است.