با تصمیم آیت الله رئیسی و درخواست عباس جعفری دولت آبادی قرار است دادستانی تهران تغییر پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری موج، با تصمیم آیت الله رئیسی ، رییس دستگاه قضا و درخواست عباس جعفری دولت آبادی ، قرار است تغییری در دادستانی تهران رخ دهد.

بر اساس شنیده ها القاصی مهر دادستان فعلی شهر شیراز به عنوان دادستان جدید تهران معرفی خواهد شد.

قرار است ابتدای هفته آینده مراسم تودیع و معارفه جعفری دولت آبادی برگزار شود.