جزئیات برگزاری ارزیابی و مصاحبه رشته‌های زنان و زایمان، روانپزشکی و پزشکی خانواده در چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری موج، داوطلبان آزمون پذیرش دستیار تخصصی که در فرم انتخاب رشته خود یکی از رشته‌های زنان و زایمان یا روانپزشکی یا پزشکی خانواده را انتخاب کردند، باید در مرحله مصاحبه شرکت کنند.

مصاحبه ساختارمند رشته زنان و زایمان روزهای جمعه و شنبه ۱۳ و ۱۴ اردیبهشت ۹۸ و رشته‌های روانپزشکی و پزشکی خانواده در روز شنبه ۱۴ اردیبهشت تا روز یکشنبه ۱۵ اردیبهشت از ساعت ۷ تا ۱۸ برگزار خواهد شد.

زمان و مکان حضور هر داوطلب در کارت شرکت در آزمون درج خواهد شد.

کارت ورود به جلسه از روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۸ بر روی سایت فعال خواهد بود. داوطلبان باید به تاریخ مصاحبه دقت کنند. عدم حضور به منزله انصراف از رشته مورد نظر است و در مراحل پذیرش انتخاب‌های مربوط به آن رشته حذف خواهد شد.

مصاحبه صرفاً جهت پذیرش داوطلبان در رشته‌های زنان و زایمان، روان پزشکی و پزشکی خانواده انجام می‌شود و سایر انتخاب‌های داوطلبان در رشته‌های دیگر بجز این سه رشته کماکان به قوت خود باقی است و داوطلبان بر اساس قوانین پذیرش مورد ارزیابی و پذیرش قرار خواهند گرفت.

مصاحبه و ارزیابی‌ها در پنج مرکز از جمله مرکز طبی کودکان، مرکز مهارت‌های بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز سنجش آموزش پزشکی، سازمان سنجش آموزش کشور، مرکز مهارت‌های بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می‌شود.