شهردار تهران و الهام فخاری فارس از کتابخانه های تاریخی منطقه ۱۲ تهران بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، کتابگردی پیروز حناچی و الهام فخاری بهاری در هفته کتاب و کتاخوابی با بازدید از بخش نسخ خطی مرکز اسناد و کتابخانه مجلس آغاز شد.

شهردار تهران ضمن بازدید از قدیمی ترین نسخه خطی دیوان حافظ در جریان نحوه نگهداری نسخ خطی در کتابخانه مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

20181124_155521

الهام فخاری عضو شورای شهر تهران، علی اعطاء سخنگوی شورای شهر در برنامه کتابگردی در بازدید از تالارهای کتابخانه مجلس از تالار کتابخانه ایرانشناسی بازدید کردند.

20181124_162322

کتابخانه ایرانشناسی کتابخانه سابق مجلس سناست که از سال ۱۳۰۲ افتتاح شده به کتابخانه ایرانشناسی تبدیل شده و به صورت یک کتابخانه مجزا فعال است و ۳۵ نقشه ثبت اختصاصی این کتابخانه است و در بازدید کتابگردی از یکی از قدیمی ترین نقشه های تهران در این مرکز بازید شد.

20181124_164300

کتابخانه موزه ملی ملک دیگر مرکز مورد بازدید امروز برنامه کتابگردی اهالی فرهنگ با حضور الهام فخاری بود.