آلودگی هوا عبارتست از وجود یک یا چند آلاینده در هوای آزاد با کمیت‌ها، ویژگی‌ها و زمان حضور مشخص که چهار عامل می‌تواند بر روند آن تاثیرگذار باشد.

به گزارش خبرگزاری موج، آلودگی هوا بر اثر وجود یک یا چند آلاینده در هوای آزاد با کمیت‌ها، ویژگی‌ها و زمان حضور مشخص گفته می شود که برای زندگی انسان ها، گیاهان و حیوانات مضر است و به‌طور غیر قابل قبولی بر کیفیت زندگی تاثیرات منفی و اثرات نسبتا غیر قابل جبرانی خواهد گذاشت.

آلودگی هوا

4 عامل اثرگذار در آلودگی هوا

4 عامل اثرگذار بر افزایش و یا کاهش آلودگی هوا عبارتند از: خصوصیات هواشناسی، شکل توپوگرافی، خصوصیات آلاینده‌ها و روش انتشار آلاینده‌ها بر آلودگی هوا تاثیر می‌گذارد. خصوصیات هواشناسی که آلودگی هوا را تحت تاثیر قرار می‌دهند عبارتند از: پارامترهای جوی مانند اندازه و جهت باد، میزان‎های افت اتمسفری، رطوبت نسبی و... .

 

وزش باد

وزش باد با حرکت افقی می‌تواند آلاینده‌ها را حمل و جابه‌جا کند. غلظت آلاینده‌ها در سطح زمین اساساً به اندازه و جهت باد و میزان افت بستگی دارد، همچنین تغییر درجه حرارت هوا با افزایش ارتفاع سبب حرکت نسبتاً سریع آلاینده‌ها می‌شود.

 

شکل توپوگرافی

شکل توپوگرافی نیز از طریق ناهمواری‌های موجود در زمین و موانعی مانند کوه‌ها و... بر نحوه انتشار آلاینده‌ها اثر می‌گذارد البته بسته به شرایط محلی و مکانی، توپوگرافی ممکن است در نحوه انتشار آلاینده‌ها نقش مثبت یا منفی داشته باشد.

 

نوع و اندازه آلاینده

اهمیت مسائل مربوط به آلودگی هوا به نوع و اندازه آلاینده، جامد یا مایع یا گاز بودن آن بستگی دارد. به‌طور کلی خصوصیات آلاینده‌ها بر آلودگی هوا تاثیرگذار است همچنین آلودگی هوا به انرژی، صدا، گرما، رادیو اکتیویته یا ترکیبی از این عوامل بستگی دارد. واکنش بین آلاینده‌ها در اتمسفر با توجه به خصوصیات آلاینده‌ها ممکن است مقدار یک آلاینده در اتمسفر را افزایش یا کاهش دهد.

 

روش انتشار آلاینده

بر اساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران از دیگر عوامل تاثیرگذار بر آلودگی هوا می‌توان به روش انتشار آلاینده‌ها، چگونگی ورود آن‌ها، سرعت انتشار آلاینده‌ها در اتمسفر اشاره کرد. آلاینده‌ها ممکن است به‌طور متناوب یا پیوسته یا دوره‌ای، از یک منبع یا از چندین منبع یا از منابع نقطه‌ای و غیر نقطه‌ای منتشر شوند همچنین پراکندگی آلاینده‌ها به روش ورود آن‌ها به اتمسفر بستگی دارد.