کتاب «امپراتوری عثمانی» فردا (دوشنبه 30 مردادماه) در سرای اهل قلم موسسه خانه کتاب رونمایی می‌شود.

معاون تولید کانون پرورش فکری:

یحیی‌پور گفت: سرانه‌ مصرف اسباب‌بازی در کشور به‌طور تقریبی زیر پنج دلار در سال است که این رقم در کشورهای پیشرفته به…

پوستر نخستین جایزه هنری قلب تهران با طراحی شاپور حاتمی منتشر شد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات جلس پاسخ به موج

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: با توجه به اینکه نمایندگان مجلس دهم به وزرای دولت دوازدهم رای می دهد در خصوص تعیین…