فعالان بخش خصوصی
  • خبرگزاری موج گزارش می دهد؛

    مسئولان دولتی معتقدند صادرکننده های بخش خصوصی ارز کمتری از درآمد صادراتی خود را به سامانه نیما اختصاص می دهند و فعالان بخش خصوصی نیز با رد این ادعا می گویند دولت ارزش پایه صادراتی را بالاتر از حد معمول تعیین کرده تا بر روی کاغذ رشد صادرات غیرنفتی را نمایش دهد.

  • یکی از گلایه‌های فعالان بخش خصوصی به ویژه مسئولان اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی این است که سازمان‌های دولتی عموماً در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به خواسته‌های بخش خصوصی توجه چندانی ندارند و از پیشنهادهای آنان استفاده نمی‌کنند.

  • معاون رئیس جمهور:

    معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در خصوص بیمه راهنمایان گردشگری گفت: راهنمای گردشگری را به عنوان یک شغل معرفی می‌کنیم تا در مرحله بعد بتوانیم بیمه آنان را حل کنیم.