خام فروشی معادن
  • استاندار کردستان در جلسه شورای اداری کردستان:

    استاندار کردستان جلوگیری از خام فروشی معادن را یکی از مطالبات مردم استان ذکر کرد و اظهار داشت: در نتیجه پیگیری های یکسال گذشته 2 مجموعه به صورت همزمان در قروه و بیجار و مجموعه دیگری با حضور سرمایه گذار عراقی در سقز در حال اجراست که با بهره برداری از این پروژه ها، دیگر خامفروشی سنگ آهن در استان نخواهیم داشت.