جعفر تشکری هاشمی
  • سیدجعفر تشکری‌هاشمی:

    رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: واگن ها به عمر فرسودگی رسیدند و شدیدا نیازمند اورهال واگن های مترو هستیم اما انبارهای مترو خالی است.