فرشاد منبری
  • رییس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سنندج گفت: عملیات اصلاح هندسی بلوار امام شافعی و بلوار گاز در ناحیه منفصل شهری نایسر سنندج به منظور جلوگیری از تصادفات و کاهش و روان سازی ترافیک در حال اجرا است.

  • رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سنندج اعلام کرد:

    رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سنندج از تولید و پخش قریب به 18 هزار تن آسفالت در سطح شهر سنندج در طی سال گذشته خبر داد و اعلام کرد: تولید، توزیع و پخش آسفالت در سطح معابر به منظور بهسازی و آسفالت معابر، افزایش ایمنی تردد شهروندان در سطح معابر و تسریع در عبور و مرور خودروها واجرای طرح های عمرانی انجام شده است.

  • رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری سنندج خبر داد:

    رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری سنندج گفت: مجتمع تجاری – خدماتی میدان مولوی سنندج در هفت طبقه در حال احداث است که تا کنون 65 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

`