شفافیت آراء
  • نماینده کرج در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: کمیسیون صنایع و معادن هفته گذشته جلسه مفصلی با حضور وزیر صمت داشت که ایشان یک فرصت شش ماهه از مجلس خواست تا به اوضاع نابسامان خودرو رسیدگی ویژه‌ای داشته باشد و قرعه‌کشی خودرو را حذف کند.

  • مسعود پزشکیان:

    موج گزارش می دهد: بحث شفافیت آراء نمایندگان مجلس و شورا موضوعی قابل تامل و دارای اهمیت است ، شفافیت در آراء نمایندگانی که وکالت مردم را پذیرفته اند می تواند نظارت شهروندان بر عملکرد آنها را در پی داشته باشد و نمایندگانی پاسخگوتر را در تحلیل آراء ایشان شاهد باشیم.