22 بهمن ماه سال 1357
  • سپاه پاسداران:

    استقلال و آزادی و مردم سالاری دینی؛ اقتدار، امنیت، عزت و هویت بخشی ملی؛ افزایش اعتبار و منزلت بین المللی؛ رفع حقارت تاریخی و جلوگیری از هضم شدن در هاضمه سیاست جهانی و نظام سلطه، غلبه بر چالش ها و توطئه های استکباری، دستیابی به مولفه های قدرت و پیشرفت همه جانبه و ایجاد انقلاب علمی در کنار حاکمیت اسلام در زمره برخی از دستاوردها و پیامدهای انقلاب و تبدیل نظام طاغوت به نظام اسلامی بوده است.