کنوانسیون های بین المللی
  • خبرگزاری موج گزارش می دهد؛

    اهمیت اجرای کنوانسیون های بین المللی به قدری است که حتی اگر تحریم ها علیه ایران برداشته شود و اف ای تی ایران را در فهرست سیاه داشته باشد محدودیت مبادلات بین المللی بانکی همچنان باقی خواهند ماند و درآمد ارزی ناشی از صادرات نمی تواند وارد کشور شود، به همین دلیل این کنوانسیون به خودی خود نقش مهمی در اقتصاد و تجارت ایران دارد.

  • سازمان بنادر و دریانوردی خبرداد؛

    حسین عباس نژاد، معاون مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ضمن تاکید بر پیشتازی ایران در مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در حال حاضر ریسک دریانوردی در خزر به دلیل فقدان توافقنامه امنیت دریایی، بالا است.