کار داوطلبانه
  • به مناسبت روز جهانی داوطلب؛

    به مناسبت روز جهانی داوطلب همایش "مهر بی منت" به منظور تجلیل و بزرگداشت روز داوطلب و فرهنگ کار داوطلبانه در جامعه در هنرسرای خورشید اصفهان برگزار شد.