وزیرراه و شهرسازی
  • گزارش موج از فصل جدید اختلافات بین شهرداری و دولت:

    به نظر می رسد با انتقادهای تند و هشدار گونه وزیر راه و شهرسازی و استاندار تهران ، اختلافات بین دولت و شهرداری که می رفت کم کم ، کمرنگ و کم سو شود، دوباره سرباز کرده و می رود تا فصل جدیدی از اختلاف بین این دو نهاد را به وجود آورد.