هواشناسی هرمزگان
  • بنا بر پیش بینی اداره کل هواشناسی هرمزگان، طی ساعات بعد از ظهر در ارتفاعات شرقی استان رشد و افزایش ابر رخ خواهد داد و رگبار باران و رعد و برق، گاهی تگرگ همراه با وزش باد نسبتاً شدید لحظه ای پیش‌بینی می شود.

  • معاون فنی و شبکه ایستگاه های هواشناسی هرمزگان، گفت: در سواحل دریای عمان وزش بادهای سطحی جنوب شرقی و افزایش ابرناکی پیش بینی می شود و با توجه به این شرایط، رشد ابر و احتمال رخداد رگبار پراکنده باران در منطقه بشاگرد دور از انتظار نخواهد بود.

  • معاون فنی و شبکه ایستگاه های هواشناسی هرمزگان، گفت: در محدوده ی سواحل استان شرایط تردد های دریایی مساعد خواهد بود.

  • معاون فنی و شبکه ایستگاه های هواشناسی هرمزگان، گفت: با تضعیف نسبی سامانه مونسونی نسبت به روزهای گذشته در ساعات بعدازظهر در ارتفاعات استان رشد ابر خواهیم داشت و احتمال رگبار پراکنده در ارتفاعات دور از انتظار نخواهد بود.

  • معاون فنی و شبکه ایستگاه های هواشناسی هرمزگان، گفت: از نظر دمایی افزایش نسبی دما در استان پیش بینی می شود و با ماندگاری هوای گرم در هفته آینده گرمای هوا در استان محسوس تر خواهد بود.

  • معاون فنی و شبکه ایستگاه های هواشناسی هرمزگان، گفت: در مناطق دریایی طی ساعاتی شاهد افزایش سرعت وزش بادهای جنوب شرقی خواهیم بود و دریا متلاطم پیش بینی می شود.

  • معاون فنی و شبکه ایستگاه های هرمزگان، گفت: سرعت وزش باد تا ساعات ظهر قابل ملاحظه پیش بینی می شود که توصیه می شود شناورهای سبک از ترددهای دریایی خودداری کرده و تمهیدات لازم جهت ایمنی تردد شناورها در بنادر شرقی استان صورت پذیرد.

  • معاون فنی و شبکه ایستگاه های هرمزگان، گفت: طی امروز شرایط دریا جهت ترددهای دریایی در محدوده استان مساعد پیش بینی می شود.

  • معاون فنی و شبکه ایستگاه های هرمزگان، گفت: در ارتفاعات استان نیز در ساعات بعد از ظهر رشد ابر با احتمال رگبار پراکنده باران، رعد و برق و افزایش لحظه ای سرعت باد مورد انتظار است.

  • معاون فنی و شبکه ایستگاه های هرمزگان، گفت: با تاثیرات سامانه ی مونسونی، در مناطق مرتفع استان به ویژه مناطق شمالی رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد وبرق و افزایش لحظه ای سرعت وزش باد خواهیم داشت.