هواشناسی استان اصفهان
 • کارشناس مسئول پیش‌بینی هوای استان اصفهان اعلام کرد؛

  کارشناس مسئول پیش‌بینی هوای استان اصفهان از کاهش ۱۰ درجه‌ای دمای هوا در اصفهان خبر داد.

 • کارشناس مسئول پیش‌بینی هوای استان اصفهان اعلام کرد؛

  کارشناس مسئول پیش‌بینی هوای استان اصفهان از کاهش ۴ درجه‌ای دمای هوا در اصفهان طی 24 ساعت آینده خبر داد.

 • کارشناس اداره پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان اعلام کرد؛

  کارشناس اداره پیش‌بینی هواشناسی از کاهش 5 درجه ای دمای هوا در اصفهان طی 24 ساعت آینده خبر داد.

 • کارشناس اداره پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان اعلام کرد:

  کارشناس اداره پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان از پیش بینی بارش برف در ارتفاعات کوهستانی استان اصفهان خبر داد.

 • کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان اصفهان اعلام کرد:

  کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان اصفهان از کاهش ۳ درجه‌ای دمای هوا در اصفهان طی 24 ساعت آینده خبر داد.

 • کارشناس اداره پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان اعلام کرد؛

  کارشناس اداره پیش‌بینی هواشناسی از کاهش 5 درجه ای دمای هوا در اصفهان طی 24 ساعت آینده خبر داد.

 • کارشناس اداره پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان اعلام کرد؛

  کارشناس اداره پیش‌بینی هواشناسی از افزایش 2 تا 3 درجه ای دمای هوا در اصفهان طی 24 ساعت آینده خبر داد.

 • کارشناس اداره پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان اعلام کرد؛

  کارشناس اداره پیش‌بینی هواشناسی از افزایش 2 درجه ای دمای هوا در اصفهان خبر داد.

 • کارشناس اداره پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان اعلام کرد؛

  کارشناس اداره پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان از کاهش 7 درجه ای دمای هوا در اصفهان خبر داد.

 • کارشناس اداره پیش بینی هواشناسی استان اصفهان اعلام کرد؛

  کارشناس اداره پیش بینی هواشناسی استان اصفهان از کاهش ۱۰ درجه‌ای دمای هوا طی 24 ساعت آینده در اصفهان خبر داد.