مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
 • مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: در ۲۴ساعت گذشته، ۸بیمار کرونایی دیگر در هرمزگان جان باختند و شمار فوتی‌ها در هرمزگان به ۵۸۵نفر افزایش یافت.

 • مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: در ۲۴ساعت گذشته، ۷بیمار کرونایی دیگر در هرمزگان جان باختند و شمار فوتی‌ها در هرمزگان از ابتدای شیوع کرونا به ۵۷۰نفر افزایش یافت.

 • هرمزگان به وضعیت قرمز بازگشت؛

  مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به قرمز بودن شرایط 9 شهرستان در هرمزگان گفت: طی 24 ساعت گذشته 6 نفر دیگر بر اثر بیماری کرونا جان باختند.

 • طی 24 ساعت گذشته؛

  مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: در ۲۴ساعت گذشته، ۹ بیمار کرونایی دیگر در هرمزگان جان باختند و شمار فوتی‌ها به ۵۱۵ نفر افزایش یافت.

 • طی ۲۴ ساعت گذشته؛

  مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، ۷ بیمار کرونایی دیگر در هرمزگان جان باختند و شمار فوتی‌ها به ۴۶۰ نفر افزایش یافت.

 • طی 24 ساعت گذشته؛

  مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: در ۲۴ساعت گذشته، ۱۰ بیمار کرونایی دیگر در هرمزگان جان باختند و شمار فوتی‌ها به ۴۴۵ نفر افزایش یافت.

 • فاطمه نوروزیان:

  مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: نقش بی بدیل رسانه ها و تاثیرگذاری تولیدات هنری که تلفیقی از خبر، عکس و فیلم است، در افزایش دانش و آگاهی، تغییر نگرش و نهایتا تغییر رفتار آحاد جامعه بسیار موثر است.

 • مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: در ۲۴ساعت گذشته، ۹بیمار کرونایی دیگر در هرمزگان جان باختند و شمار فوتی‌ها به ۴۰۱نفر افزایش یافت.

 • طی 24 ساعت گذشته؛

  مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، گفت: با ۱۲ فوتی جدید مبتلا به کرونا، شمار فوتی‌ها در هرمزگان به ۳۲۱ نفر افزایش یافت.

 • مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، گفت: در ۲۴ساعت گذشته ۱۱ نفر دیگر از مبتلایان به کرونا جان باختند و شمار کل جان باختگان در هرمزگان به ۳۰۱ نفر رسید.