فرماندار شهرستان فامنین
  • فرماندار شهرستان فامنین خبر داد:

    فرماندار شهرستان فامنین از افتتاح خانه هلال روستای نگارخاتون خبر داد و گفت:هدف ما جذب نیروی های داوطلب از سنین پایین است تا با پرورش این کودکان جامعه ما در آینده مشکل امداد نجات نداشته باشد.