علی بابائی کارنامی
  • بابایی کارنامی طی تذکر شفاهی؛

    نماینده مردم ساری و میان دورود در مجلس گفت:فضایی در بیرون از مجلس شکل گرفته که مجلس به دنبال گرانی یا تحمیل تورم ساختگی به مردم است در حالیکه این فضاسازی ها را دولتی ها ایجاد کرده اند.

  • بابایی کارنامی در موافقت با کلیات لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۰:

    سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مجلس و دولت باید کشور را عاقلانه اداره کنند.