علیرضا غریبی
  • رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر اردبیل:

    رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر اردبیل گفت: سر درب احداثی بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی نه تنها بیانگر هویت معماری این خطه نیست بلکه سیما و منظر بنای تاریخی به یادگار مانده از عصر صفویان را زیر سوال می‌برد.

  • رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر اردبیل؛

    رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر اردبیل گفت: به هیچ وجه نگاه درآمدی به مرکز کنترل ترافیک نداریم که امیدواریم هر چه سریعتر با راه‌اندازی این مرکز گره ترافیکی اردبیل برطرف شود.