طرح شفافیت آرای نمایندگان
  • خبرگزاری موج گزارش می دهد؛

    طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس در دوره‌های پیشین مجلس نیز مورد بحث بود اما نتیجه خاصی بهمراه نداشت و حالا این طرح دوباره در نوبت رسیدگی صحن علنی مجلس قرار گرفته است و البته برخی نمایندگان معتقدند باید فضای گفتگو درباره جزئیات آن فراهم شود؛ بی شک بحث شفافیت آرای نمایندگان مطالبه جدی مردم است.

  • فاصله نجومی حرف تا عمل نمایندگان استان اردبیل؛

    اولین بار طرح شفافیت آرای نمایندگان در مجلس دهم مطرح شد ولی این طرح در آن دوره به نتیجه نرسید و موضوع عقیم ماند تا منتخبین دوره یازدهم وارد مجلس شدند و در نخستین جلسه صحن علنی پارلمان با امضای ۱۷۰ نماینده موضوع شفافیت آراء نمایندگان دوباره در بهاستان طرح شد تا کار زمین مانده مجلس گذشته به سرانجام برسد.

  • نماینده تهران در مجلس:

    نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: شواهد نشان می دهد که طرح شفافیت آرای نمایندگان برای برخی آزار دهنده بوده است.