صنعت مسکن
  • دبیر اتاق ایران و عراق مطرح کرد

    رضا مونسان گفت: 200 میلیارد دلار پروژه در عراق وجود دارد که نزدیک به 20 درصد آن در بخش مسکن است که شرکت های ایرانی باید از این فرصت برای توسعه همکاری ها بیشتر استفاده کنند.

  • رییس کانون سراسری انبوه سازان ایران

    جمشید برزگر گفت: صنعت مسکن که صد در صد در داخل کشور انجام می شود امروز راکد شده است، حال چه کسی باید پاسخگوی شرایط امروز باشد؟ به طور قطع این صنعت در آینده صد در صد راکد خواهد شد و سرمایه گذاران به بخش های سودآور می روند.