صنعت لوازم‌خانگی
  • خبرگزاری موج گزارش می دهد؛

    این روزها دیگر خبری از کمبود یا احتکار لوازم خانگی به گوش نمی رسد، چه عاملی باعث ایجاد چنین ثباتی در بازار شده است؟ کارشناسان معتقدند قیمت گذاری جدید براساس هزینه تولید و حذف دلال ها از بازار، عرضه و تقاضا را به تعادل رسانده و از آنجایی که تولیدکننده ها تا چند ماه آینده مواد اولیه مورد نیاز را دارند تولید با روند گذشته حفظ خواهد شد.