شهردار شهر یزد
  • شهردار یزد اعلام کرد: ویروس کرونا خطرات جدی و آسیب های جبران ناپذیری را متوجه بشریت نموده است و چنانچه اجماع جهانی که از بنیادی ترین اصول و مبانی تشکیل سازمان ملل متحد و قریب به اتفاق سازمانهای بین المللی نیز است برای مقابله با آن رخ ندهد؛ بی شک دنیا شاهد یک تراژدی فجیع انسانی خواهد بود.