زعفران خراسان رضوی
 • محسن احتشام:

  رییس شورای ملی زعفران بیان کرد: از آنجا که قیمت واقعی زعفران صادراتی با قیمت پایه صادراتی گمرک تفاوت زیادی دارد لذا قیمت نمی‌تواند مبنای محاسبه و تحلیل در مقایسه این دو بازه زمانی قرار گیرد.

 • حسین محمدی:

  مدیر جهاد کشاورزی تربت‌حیدریه بیان کرد: بیش از ۱۲۰هزار خانوار در استان خراسان رضوی به کشت زعفران در مجموع ۹۰هزار هکتار زمین مشغول هستند که از این میزان ۱۴تا۱۵ هزار خانوار در تربت‌حیدریه می باشند.

 • امید جهانخواه:

  ناظر گمرک خراسان رضوی بیان کرد: دلیل اصلی این کاهش نیز به بازگشت ارز حاصل از صادرات بازمی گردد و در نیمه نخست سال گذشته ۸۵.۸ تن زعفران به ارزش ۶۸ میلیون دلار از گمرکات استان به خارج از کشور صادر شد.

 • غلامرضا میری:

  نایب رئیس شورای ملی زعفران عنوان کرد: از مشکلات موجود در کشت زعفران، علاوه بر خشکسالی و کم‌آبی می‌توان به مسئله بی‌انگیزه بودن کشاورزان برای کشت و تولید زعفران اشاره کرد.

`