روز کار و کارگر
  • رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگران:

    حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه آمریکایی‌ها می خواهند هزینه مقابله با نظام جمهوری اسلامی و ملت مقتدر ایران را خودشان متحمل نشوند و آن را به دوش برخی دولت‌های منطقه بیندازند، افزودند: بدانید، امریکا و برخی کشورها نظیر آن، پایشان از این منطقه قطع خواهد شد.