دانشگاه علوم پزشکی اراک
  • برگزیده نخست سیره معصومین در جشنواره قرآن و عترت در گفتگو با موج؛

    برگزیده نخست سیره معصومین در جشنواره قرآن و عترت با بیان اینکه ارتباط با قرآن، می تواند برکات بسیاری برای آدمی به همراه داشته باشد، از سطح بالای مسابقات سخن گفت.