توسعه زیرساخت های ورزشی
  • بخشدار بندزرک خبر داد؛

    بخشدار بندزرک شهرستان میناب با بیان اینکه در طی دو سال گذشته بهره ‌برداری و اجرای پروژه های وزرشی افزایش چند برابری داشته که شاخص توسعه سرانه فضاهای ورزشی را بصورت چشمگیری ارتقا داده است.