تقویت تولید و صادرات
  • یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری موج مطرح کرد؛

    رضا سیف الهی گفت: افزایش هماهنگی بین میزان عرضه و تقاضا باعث کاهش ریسک در فعالیت واحدهای تولیدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می شود، از این رو توسعه نفوذ در بازارهای مجاور می تواند در شکل‌گیری اقتصاد رقابتی مؤثر بوده و از طرف دیگر توسعه روابط با کشورهای همسایه باعث افزایش درآمدهای حاصل از گردشگری در این مناطق نیز می شود.

  • خبرگزاری موج گزارش می دهد؛

    در حال حاضر تولیدکننده و صادرکننده ها معتقدند چند نرخی بودن ارز و گروه بندی کالایی برای واردات، مانع از ورود ارز صادراتی در تاریخ سر رسید سه ماهه به کشور می شود و اگر این روند ادامه داشته باشد تولید و صادرات آسیب می بیند، از این رو دولت باید زمینه واردات مواد اولیه با ارز صادراتی و استفاده از حواله در خارج از کشور برای واردات را فراهم کند.

  • موج گزارش می دهد؛

    مناطق آزاد با در اختیار داشتن ابزارهای اقتصادی همچون معافیت های مالیاتی و ظرفیت های در زمینه حمل و نقل و تسهیل تجارت می تواند میزان ریسک پذیری فعالیت های اقتصادی و تجاری را در زمان تحریم ها کاهش دهند.