اومتیتی
  • بعد از آنکه ساموئل اومتیتی به دلیل مصدومیتی دشوار برای مدتی زیاد از ترکیب بارسا دور بود، وی اخیرا به ترکیب ثابت تیمش بازگشته است، اما عملکرد ضعیف اومتیتی در هفته های اخیر باعث افزایش انتقادات از او شده است.

  • دفاع راست فرانسوی تیم فوتبال بارسلونا می‌‌گوید: اینکه برای حضور در ترکیب اصلی این تیم دو رقیب جدید پیدا کرده نگران نیست و به آنها هم هشدار داد.