آمار خودکشی
 • آریا حجازی:

  مدیر کل پزشکی قانونی خراسان رضوی عنوان کرد: زیر ساخت های ما ضعیف است و حتی سالن های ما ظرفیت کافی برای رعایت پروتکل ها را ندارد که برای حل این مشکل نیز سعی کردیم حیاط ها و فضاهای باز‌ را برای مراجعان‌ در نظر بگیریم‌.

 • نقش کرونا در افزایش آمار خشونت های فردی و خودکشی در گفتگو با یک جامعه شناس:

  بررسی ها و اخبار منتشر شده نشان می دهد که با آغاز کرونا، به شکل محسوسی آمار انواع خشونت های اجتماعی و حتی خشونت های خانوادگی و خودکشی افزایش پیدا کرده است، با این وجود هنوز گروهی از جامعه شناسان معتقدند که کرونا بهانه ای بوده برای سرباز کردن دمل های چرکین انباشت شده مسایل اجتماعی در کشور.

 • تقدیسی:

  سرپرست اداره و اعضای ستاد ساماندهی و کارشناسان امور جوانان در مشکین شهر گفت: آمار خودکشی معمولا با سایر جرایم و آسیب ها ارتباط پیدا می‌کند، به طوری که در میان گروه‌های مبتلا به اعتیاد خودکشی بیشتر دیده می‌شود.

 • بر اساس تحقیقات جدید محققان بین گرما و بروز خودکشی ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد.

 • رییس سازمان پزشکی قانونی کشور:

  رییس پزشکی قانونی کشور گفت: آمار خودکشی هیچ‌وقت واقعی نیست ولی در کل بعضی از انعکاس آمارها اثرات منفی دارد.