رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری ابرکوه بیان کرد: تاکنون پنج هزار اصله نهال به مناسبت فرا رسیدن هفته منابع طبیعی به ‌صورت رایگان بین مردم، ادارات و نهادها توزیع‌شده است.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، مرتضی سعیدی رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری ابرکوه با ارائه گزارشی از فعالیتهای این اداره گفت: تاکنون پنج هزار اصله نهال به مناسبت فرا رسیدن هفته منابع طبیعی به ‌صورت رایگان بین مردم، ادارات و نهادها توزیع‌شده است.

مرتضی سعیدی افزود: تا پایان هفته منابع طبیعی افزون بر 12هزار نهال به‌صورت رایگان بین شهروندان ابرکوه توزیع خواهد شد.

افزون بر 90 درصد از مساحت شهرستان ابرکوه به وسعت 480 هزار هکتار عرصه منابع طبیعی است که اراضی بیابانی، کویری و مرتعی را شامل می شود با توجه به شرایط اقلیمی 253 هزار هکتار آن اراضی بیابانی و 227 هزار هکتار آن مرتع است.

مرکز شهرستان 53 هزارنفری ابرکوه در140کیلومتری جنوب غربی شهر یزد قرار دارد.