با حکم رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان رؤسای بیمارستان های شهید بهشتی آستارا و امام حسن مجتبی(ع) فومن را منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، با ابلاغ شاهرخ یوسف زاده چابک رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان،  علی حقانی متخصص جراحی عمومی، سرپرست بیمارستان شهید بهشتی آستارا شد.

پیش از این نظام عباسی عهده دار این مسوولیت بود. وی هم اکنون سرپرست شبکه بهداشت و درمان آستارا است.

همچنین رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان،  علیرضا زارع متخصص ارولوژی را  به عنوان سرپرست بیمارستان امام حسن مجتبی(ع) شهرستان فومن منصوب کرد

پیش از این نجم الدین فرهمند عهده دار این مسوولیت بود.