مدیر مخابرات منطقه همدان به منظور بررسی مسائل و مشکلات مخابرات شهرستان تویسرکان و توسعه فیبر نوری با مفتح، نماینده شهرستان تویسرکان درمجلس شورای اسلامی دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج همدان، گرزین، مدیر مخابرات منطقه همدان به منظور بررسی مسائل و مشکلات مخابرات شهرستان تویسرکان و توسعه فیبر نوری با مفتح، نماینده شهرستان تویسرکان درمجلس شورای اسلامی دیدار کرد.

گرزین در دیدار با نماینده شهرستان تویسرکان درمجلس شورای اسلامی گفت: فیبرنوری محور توسعه است.

وی اظهارداشت: بستر اینترنت از کابل مسی به فیبر نوری در شهرستان تویسرکان تغییر خواهد یافت.

گرزین اضافه کرد: لازمه توسعه فیبر نوری اطلاع رسانی و آگاهی  مردم و مسئولین از مزایای این فناوری جدید است.