روابط عمومی شرکت تعاونی توزیعی خدماتی رانندگان تاکسی همدان بیان کرد: در 22 اسفندماه لاستیک های سهمیه ای بارز توسط شرکت تعاونی توزیعی خدماتی رانندگان تاکسی همدان تهیه شده است.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، مظفری مدیر روابط عمومی شرکت تعاونی توزیعی خدماتی تاکسیرانی همدان اعلام کرد: در 22 اسفندماه لاستیک سهمیه ای بارز توسط شرکت تعاونی توزیعی خدماتی رانندگان تاکسی همدان تهیه شده است.

وی افزود: رانندگان خودروهای ون، پیکان و پراید تاکسیدارانی که ثبت نام کرده اند، جهت دریافت سهمیه خود به تعاونی تاکسیرانی مراجعه کنند.