در گفتگوی اختصاصی مصطفی آزادبخت با موج مطرح شد:

معاون سیاسی امنیتی استانداری همدان ضمن اشاره به استعفای فرماندار اسدآباد و معاون سیاسی وی، پذیرش این استعفا را منوط…