برگزیدگان نهایی این دوره از جایزۀ هفت اقلیم طی مراسمی در روزهای پایانی اسفندماه سال ۱۳۹۷ معرفی خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری موج، نامزدهای هشتمین دورۀ جایزه هفت اقلیم در دو بخش مجموعه داستان و رمان ، از بین ۱۷۵ رمان و ۹۵ مجموعه داستان رسیده به دبیرخانه این جایزه ادبی انتخاب شدند. داوری بخش مجموعه داستان این دوره از جایزه هفت اقلیم بر عهدۀ ناهید طباطبایی ، علی خدایی و غزل مصدق بود و داوری بخش رمان را رضا جولایی، احمد آرام و رضا زنگی‌آبادی عهده‌دار بودند.

نامزدهای نهایی بخش مجموعه داستان

زخم شیر/ صمد طاهری/ نیماژ

خاطرات یک دروغگو/ نسیم وهابی/ نشر مرکز

روی خط چشم/ پیمان هوشمندزاده/ نشر چشمه

زن غمگین  / محسن عباسی/ نشر نی

شکارچیان در برف/ نسیبه فضل‌الهی/ نشر ثالث

نامزدهای نهایی بخش رمان(به ترتیب الفبا):

بند محکومین/ کیهان خانجانی/ نشر چشمه

تهرانی‌ها  / امیرحسین خورشیدفر/ نشر مرکز

راهنمای مردن با گیاهان دارویی/ عطیه عطارزاده / نشر چشمه

سرزمین عجایب/ جعفر مدرس صادقی/ مرکز

غروبدار/ سمیه مکیان/ نشر چشمه

برگزیدگان نهایی این دوره از جایزۀ هفت اقلیم طی مراسمی در روزهای پایانی اسفندماه سال ۱۳۹۷ معرفی خواهند شد. زمان و مکان برگزاری اختتامیه نیز به زودی اعلام می‌شود.