سامانه آمار آنلاین فروش سینماهای ایران از فردا سه شنبه در دسترس همگان است.

به گزارش خبرگزاری موج، منوچهر شاهسواری در مراسم رونمایی از سامانه فروش سینماهای ایران گفت: سینما در همه اجزا، باید به سمت شفافیت و ارایه گزارش برود، البته سینما همواره از پیشتازان ارایه آمار، اطلاعات و شفاف سازی در کشور بوده است.

مدیرعامل خانه سینما اظهار داشت: ما سالها به دنبال فرصت و شرایطی بودیم که دسترسی آنلاین به آمار و ارقام فروش سینمای ایران را در سراسر کشور ممکن سازد.

وی اظهار داشت: آنچه امروز برای ما اهمیت دارد، ایجاد سامانه آمار فروش سینما است که از طریق خانه سینما و با هماهنگی همه صنوف این حوزه است.