کتاب دولت کارتر و فروپاشی دودمان پهلوی نوشته خاویر گرِرو با ترجمه غلامرضا علی‌بابایی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری موج، کتاب دولت کارتر و فروپاشی دودمان پهلوی  نوشته خاویر گرِرو با ترجمه غلامرضا علی‌بابایی با عنوان فرعی روابط ایالات متحده و ایران در آستانه انقلاب در ۳۸۴ صفحه، با شمارگان هزار نسخه و قیمت ۴۸ هزار تومان توسط بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه منتشر شده است. 

همچنین کتاب دعوت به فلسفه  نوشته ویل‌ دورانت با ترجمه شهاب‌الدین عباسی در سه بخش «بررسی فلسفه»: «شکست و توانایی فلسفه»، «رویکردی به فلسفه»، «آموزش فلسفه به‌ کمک نمونه‌ها»: «کنفسیوس، راز چین»، «سقراط، اولین شهید فلسفه»، «افلاطون و جستجوی زیبایی»، «جوردانو برونو»، «به سوی یک فلسفه زندگی»: «معنی زندگی واقعا چیست؟»، «فلسفه چیست؟»، «فلسفه‌ای برای روزگار ما»، در ۲۴۰ صفحه، با شمارگان هزار نسخه توسط نشر پارسه منتشر شده است.