موج
کدخبر : ۳۴۸۶۵۰ لینک کوتاه: https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-348650

محمود رضا امینی-خبرگزاری موج؛ اگرچه حکومت حاکم بر آذربایجان و آقای الهام علی اف از نظر سیاسی گرایشاتی به غرب و رژیم صهیونیستی  والبته همگرایی با ترکیه دارد لیکن از نظر ژئوپولتیکی و یکپارچگی سرزمینی همچنین وضعیت حساس جغرافیایی و نیز یکپارچگی ملت مسلمان و شیعه آن، قابل توجه و قطعاً برای جمهوری اسلامی ایران اهمیتی راهبردی دارد.

ترکیه اردوغانی سودای حکومت عثمانی در سر می پروراند و در این راستا علاوه براقدامات مخفی، سخنان آشکاری هم از سوی ایشان و برخی سیاستمداران باتجربه آنان در این رابطه تاییدی براین ادعا می باشد و در مکتوبات خود این امپراتوری را تبیین نموده اند، در امپراتوری عثمانی آذربایجان جایگاهی استراتژیک دارد.

حوزه نفوذ ایران اسلامی در منطقه اگرچه نه از نظر سلطه جغرافیایی بلکه به لحاظ نفوذ معنوی و قدرت تاثیرگذاری در مناطقی که قبلاً جزئی از خاک و نقشه ایران بوده است، قطعاً نگرانی هایی برای ترکیه عثمانی از یک سو و آمریکا و غرب سلطه گر از سوی دیگر بوجود آورده است.

 در واقع کشورهای پدیدار شده پس از تغییرات ژئوپولیتیکی در قدرتهای قرن گذشته که به وسیله استعمار پدید آمده اند همواره به نوعی منافعی را برای قدرت های کانونی تغییر دهنده ژئوپولتیک ایجاد کرده و هرگونه گرایش وحدت در منطقه، منافع آنان را به خطر خواهد انداخت بویژه اینکه احساس کنند مرکزیت تمرکز وحدت و قدرت، جمهوری اسلامی ایران باشد.

 شیطنت‌ها و تحرکات تخریبی مغرضانه ای که زمانی القاعده و زمانی دیگر داعش در کشورهای مختلف این منطقه از طریق پمپاژ التقاطی مسلمانان، موجب تقابل و تعارض را فراهم آورد با جدیت جمهوری اسلامی ایران بساط تفکرات راهبردی، به عنوان داعش و القاعده برچیده شد اما قدرت‌های سلطه‌گر به وجود آورنده و حمایت کننده داعش و سلفی‌گری، همچنان بدنبال بازسازی این قدرت در تقابل وحدت اسلامی منطقه هستند، ناگفته پیداست اوج گرفتن قدرت داعش با گسترش حوزه نفوذ رژیم صهیونیستی در منطقه معنادار و مهمتر اینکه هر چه بیشتر از پیش به مرزهای جمهوری اسلامی ایران نزدیکتر می شوند.

 این رویداد برای جمهوری اسلامی ایران معادله ‌ای چند وجهی است که نیاز به دقت و ظرافت ویژه دارد که به طور مختصر اشاره می شود :

۱- ضرورت یکپارچگی آذربایجان بدون اعمال نفوذ قدرت های خارجی

۲- توجه به پویایی ملت مسلمان آذربایجان و تلاش بر یکپارچگی فرهنگی و سیاسی با جمهوری اسلامی ایران

۳- مراقبت و در صورت ضرورت دخالت در فرایند امنیتی منطقه در صورت باز شکل گیری داعش و امثال آن

۴- تلاش در آرامش سیاسی و افزایش تعامل فرهنگی، اقتصادی و سیاسی با ترکیه و روسیه

۵- مراقبت و رصد دقیق روند اطلاعاتی و عملیاتی منطقه

۶- هوشیاری کامل اقتصادی نسبت به آذربایجان (قرباغ) و نیز اتفاقاًارمنستان.

۷- مراقبت از کنشگری های سیاسی جمهوری اسلامی ایران برای عدم حساسیت ارمنستان

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

دیدگاه

مهمترین اخبار

آرشیو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

دیگر رسانه ها