کلیات بودجه ٩٨ با رای اکثریت اعضای شورای شهر به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، لایحه بودجه ٩٨ شهرداری با رای اکثریت اعضای شورای شهر به تصویب رسید