نماینده رشت در مجلس در واکنش به پخش ترانه های مبتذل در برخی از مدارس گفت: نیازمند مربیان پرورشی و مدیران متعهد در مدارس هستیم.

به گزارش خبرگزاری موج، جبار کوچکی نژاد در توییتی نوشت: ابتذال پیش آمده در بعضی مدارس، ضرورت حضور مربیان پرورشی و مدیران متعهد در مدارس و همچنین تربیت نیروی انسانی با انگیزه در دانشگاه فرهنگیان را می طلبد.