رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید بر نقش مافیا در تعیین قیمت خودرو گفت: سرنوشت برخورد با ثبت سفارش غیر قانونی خودرو چه شد؟

به گزارش خبرگزاری موج، امیر خجسته در توییتی نوشت: سرعت عملکرد در دولت را می توان در دستور یک سال قبل رییس جمهور برای برخورد و مجازات فوری با عاملین ثبت سفارش غیر قانونی و مافیایی خودرو سنجید. عاملین در این مدت به شکایت از افشا کنندگان و رایزنی مشغول بودند تا حرف آقای روحانی روی زمین و قیمت خودرو بی مافیا نماند.