انتخابات هیات رئیسه جدید جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج، انتخابات هیات رئیسه جدید جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد.

بر این اساس آیت الله محمد یزدی به عنوان رئیس شورای عالی جامعه و حضرات آیات سید هاشم حسینی بوشهری و سید احمد خاتمی به عنوان نواب اول و دوم، حضرات آیات شیخ محسن اراکی و محمود عبداللهی به عنوان منشی و آیت الله ابوالقاسم وافی به عنوان امین مالی با کسب اکثریت آرای اعضای شورای عالی جامعه، به‌عنوان اعضای هیات رئیسه دوره جدید جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برای مدت دو سال انتخاب شدند.