استوارنامه سفیر جدید فرانسه به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران تقدیم شد.

به گزارش خبرگزاری موج، استوارنامه فیلیپ تیه بو  سفیر جدید فرانسه، ظهر امروز یکشنبه 25 فروردین 1398 به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران تقدیم شد.