صبح امروز بیست و نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج، بیست و نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی صبح امروز یکشنبه 25 فروردین ماه 98  با حضور سران قوا برگزار شد.