طبق تصمیم اعضای شورا در اولین جلسه شورای مرکزی خانه احزاب ریاست خانه احزاب در سال ۹۸ به اصولگرایان رسید.

به گزارش خبرگزاری موج، اولین جلسه شورای مرکزی جدید خانه احزاب در سال ۹۸ به منظور انتخاب هیئت رئیسه و رأی‌گیری برای ریاست خانه احزاب برگزار شد.

طبق تصمیم اعضای شورای مرکزی در سال ۹۸، اصولگرایان ریاست خانه احزاب را بر عهده دارند و پس از آنها در سال‌های بعد به ترتیب اعتدالیون و اصلاح‌طلبان ریاست خانه احزاب را بر عهده خواهند داشت.