با توجه به انتصاب سیدعباس موسوی به عنوان سخنگوی جدید وزارت امور خارجه، معاون امور مجلس و ایرانیان وزارت خارجه و معاون امور اداری و مالی وزارت خارجه نیز منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری موج، حسین جابری انصاری دستیار ارشد وزیر امور خارجه در امور سیاسی که سابقه حضور در سفارت ایران در لیبی و همچنین سخنگویی وزارت خارجه را در کارنامه کاری خود دارد با توجه به تغییر و تحولات اخیر در وزارت خارجه ایران از سوی محمد جواد ظریف به عنوان معاون امور مجلس و ایرانیان وزارت خارجه منصوب شد.

در ادامه تغییر و تحولات در دستگاه دیپلماسی کشور همچنین با توجه به انتصاب محمد تقی صابری، معاون امور مالی و اداری وزارت خارجه به عنوان سفیر جدید ایران در تاجیکستان، محمدجواد ظریف، حسین پناهی آذر را به عنوان معاون امور اداری و مالی منصوب کرد.

 

بیشتر بخوانید:

سخنگوی جدید وزارت خارجه ایران منصوب شد